Usługi informatyczne i integracje

Doświadczenie, które procentuje!

Usługi informatyczne i integracje
szkolenia
optymalizacja rozwiązań
wdrażanie systemów IT

Przemyślane wdrożenia

Sukces wdrożenia systemu informatycznego to nie tylko odpowiednio funkcjonalne oprogramowanie. Często ważniejsze elementy to odpowiednia infrastruktura techniczna, tzw: czynnik ludzki oraz kompetencje firmy wdrożeniowej. Po zrealizowaniu ponad 200 wdrożeń, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy firmą doświadczoną, dla której codzienne problemy pracy urzędu są dla nas w pełni zrozumiałe. Dlatego też staramy się elastycznie odpowiedzieć na Państwa potrzeby dostosowując się do możliwości i specyfiki danego Urzędu.

Zakres usług:

  • świadczymy usługi informatyczne i szkoleniowe: wdrażamy, konfigurujemy, przenosimy dane, przygotowujemy do pracy,
  • prowadzimy szkolenia z zakresu e-administracji oraz EZD,
  • doradzamy i opracowujemy plany wdrożeń,
  • prowadzimy analizy przedwdrożeniowe - to kluczowy element naszej pracy,
  • świadczymy usługę HELPDESK,
  • integrujemy obieg dokumentów z systemami dziedzinowymi,
  • przygotowujemy e-formularze i narzędzia komunikacji wewnętrznej,
  • dostarczamy platformę serwerowo-sprzętową dla modelu SaaS,
  • prowadzimy Centrum Certyfikacji LTC Root CA – nasze certyfikaty niekwalifikowane są wykorzystywane w systemie SEKAP do identyfikacji klientów Urzędów,
  • przygotowujemy elektroniczne formularze na ePUAP.

Zastanawiasz się nad unikalnym rozwiązaniem lub funkcjonalnością?

Jedną z podstaw naszej działalności jest bieżący monitoring zmian na rynku usług IT. Jednak to klienci najlepiej wiedzą jakie rozwiązania usprawnią ich codzienną pracę. Jesteśmy otwarci na sugestie wobec nowych funkcjonalności.

O integracjach

Jeszcze kilka lat temu sprawnie działające oprogramowanie specjalistyczne zaspokajało potrzeby większości użytkowników. Postępująca profesjonalizacja firm branży informatycznej oraz rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że obecnie ciężko zaakceptować egzystencję odseparowanych od siebie systemów. Z drugiej strony ciężko oczekiwać by firmy specjalizujące się w systemach dziedzinowych tworzyły rozwiązania z zakresu obiegu dokumentów, przy zachowaniu jakości, funkcjonalności i elastyczności działania. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dostępnych mechanizmów technicznych oraz prawnych (Ustawa o interoperacyjności) w celu skutecznego skomunikowania użytkowanych w samorządach systemów.

Temat integracji jest bardzo szeroki, w każdym przypadku indywidualny i każdorazowo wymaga określenia zakresu integracji oraz oczekiwanej funkcjonalności. Integracje z systemami dziedzinowymi są podstawą rozwoju e-usług, szczególnie tych dotyczących 4 i 5 poziomu dojrzałości.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie realizujemy z powodzeniem integracje systemu obiegu dokumentów z rozwiązaniami dziedzinowymi. Przykładam mogą być liczne wdrożenia na Śląsku, również w ramach platformy SEKAP. FINN 8 SQL umożliwia dwukierunkową wymianę informacji z dedykowanymi systemami, wykorzystywanymi w JST, w oparciu o webserwisy.

Skontaktuj się z nami: | Dane kontaktowe

Może Cię również zainteresować: