FINN SYGNALISTA

Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy urzędu

FINN SYGNALISTA
zgłoszenia jawne i anonimowe
ochrona sygnalisty
szyfrowanie danych

INTERNETOWY SYSTEM ZGŁASZANIA I OBSŁUGI NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Już od 17 grudnia 2021 miały wejść w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania naruszenia prawa w zakłdach pracy, w tym w samorządach, oraz regulujące ochronę osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości - Sygnalistów. Jednym z wymogów nowych przepisów jest przygotowanie się jednostek samorządowych, zatrudniających więcej niż 50 pracowników, do opracowania procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń, oraz prowadzenia odpowiednio zabezpieczonego rejestru. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz naszych zaawansowanych rozwiązaniach programistycznych i kryptograficznych, przygotowaliśmy dla samorządów narzędzie idealnie wpisujące się w nowe wymogi prawne - System FINN Sygnalista.

Dla sygnalisty:

 • intuicyjny kwestionariusz zgłoszenia,
 • możliwość załączenia plików,
 • możliwość przekazania anonimowego zgłoszenia, nie wymaga rejestrowania się i pozostawiania jakichkolwiek danych kontaktowych,
 • nadawanie indywidualnych danych dostępowych dla każdego zgłoszenia.

Dla urzędu:

 • automatyczna informacja o pojawieniu się nowego zgłoszenia,
 • automatyczne tworzenie rejestrów zgłoszeń,
 • łatwe filtrowanie i wyszukiwanie zgłoszeń,
 • nadawanie kategorii i statusów zgłoszeń,
 • możliwość rejestrowania zgłoszeń telefonicznych i osobistych),
 • zarówno zgłoszenia jak i zarządzanie zgłoszeniami realizowane są przez przeglądarkę,
 • zgodność z dyrektywą UE.

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W dniu 11 stycznia 2024 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Anna Dziemianowicz-Bąk przekazała projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o pilne rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów z zastosowaniem trybu odrębnego na podstawie § 61 ust. 5 polegającego na pominięciu etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. W praktyce oznacza to, że projekt będzie przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r.

Dodatkowo proponuje się, by ustawa weszła w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast podmioty prawne, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne będą zobowiązane wdrożyć właściwe kanały zgłoszeń w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy – wskazano w projekcie.

Skontaktuj się z nami: (42) 206 66 09 | Dane kontaktowe

Może Cię również zainteresować: