Ewidencja Zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

System FINN EZB

Ewidencja Zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczani Ścieków wraz modułem EZB Odbiory (EZB FINN)

System Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych wspomaga realizację prac oraz ewidencji niezbędnych informacji przewidzianych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.

System umożliwia prowadzenie ewidencji, w zakresie których zbierane są informacje m.in. o:

 • nieruchomości,
 • urządzeniach obsługujących nieczystości ciekłe na terenie nieruchomości,
 • zawartych umowach w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości,
 • wywozach zrealizowanych z nieruchomości,
 • zużyciu wody w zakresie nieruchomości,
 • realizowanych kontrolach w zakresie nieruchomości.

Jest to również ewidencja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. W jej wyniku możliwe jest generowanie pliku dla GUS zgodnie z obowiązkiem przekazania danych jednostkowych przez podmioty.

Ponadto system umożliwia:

 • generowanie danych do sprawozdania za okres sprawozdawczy zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • typowanie pozycji ewidencji do kontroli,
 • importowanie zużycia wody oraz wywozów nieczystości dla pozycji ewidencji,
 • integrację i odbiór danych z aplikacji dla firm asenizacyjnych,
 • integrację z obiegiem dokumentów w zakresie kontrahentów,
 • utrzymanie porządku i poprawności danych adresowych i ich kodów względem bazy TERYT.

EZB Odbiory to program dla Urzędów, które chcą posiadać w swoim EZB, bieżące dane i natychmiastowy wgląd w stan wywozów poszczególnych dopuszczonych firm asenizacyjnych. Po stronie firm wywozowych dostępne są funkcjonalności:

 • dla „wozaków” - uzupełnianie informacji o wywozach i ich atrybutach,
 • kontrolno-zarządcze w zakresie własnych użytkowników oraz pozycji wywozów.

Skontaktuj się z nami: (42) 206 66 01, (42) 206 66 09, (42) 206 66 10, | Dane kontaktowe

Może Cię również zainteresować: