Platforma e-Zamówień Publicznych (coraz bliżej)

Platforma e-Zamówień Publicznych (coraz bliżej)

Prace nad platformą e-Zamówień Publicznych zbliżają się do końca

Trwają ostatnie testy naszego autorskiego systemu elektronicznych e-Zamówień Publicznych (e-ZP). System jest w 100% zgodny z obowiązującymi przepisami:

 • Umożliwia spełnienie wymagań dotyczących używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, Rozdział 2a) oraz wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie użycia środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320).
 • wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).
 • Integracja z Programem FNN zapewni archiwizację dokumentów zgodną z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).

i funkcjonalnością wykracza ponad rządową platformę Zamówień Publicznych, planowaną na rok 2020. Umożliwia m.in. obsługę w zakresie:

 • planów i regulaminów,
 • zamówień publicznych,
 • ogłoszeń wstępnych i okresowych,
 • dialogów technicznych,
 • raportów i wydruków,
 • zarządzania użytkownikami,
 • korespondencji w postępowaniach.

e-ZP ogranicza konieczność obsługi dodatkowych platform i niweluje do minimum powielanie pracy w wielu miejscach poprzez:

 • integrację z Systemem Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL w zakresie nadawanej numeracji oraz przekazywania i odbierania dokumentów,
 • przekazanie planów, regulaminów i ogłoszeń do Biura Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • automatyczna publikacja dokumentów w BZP oraz TED,
 • wykorzystanie zawsze aktualnie obowiązujących formularzy.

BEZPIECZEŃSTWO:

System na najwyższym poziomie realizuje monitorowanie, a także zabezpieczanie przed nieuprawnionym i przedterminowym wglądem do informacji w szczególności ofert oraz wniosków (ochrona terminu). Wykorzystuje w tym celu m.in. sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) oraz autorski inteligentny system analizowania zdarzeń System e-ZP posiada zabezpieczenia zgodne z najlepszymi praktykami m. in. szyfrowaną transmisję danych SSL oraz analizę dzienników zdarzeń.

Wszystkie aktualności >>

Może Cię również zainteresować: