Obsługa postępowań zamówień publicznych

System FINN e-Zamówienia Publiczne

Obsługa postępowań zamówień publicznych

System FINN e-Zamówienia Publiczne to oprogramowanie zapewniające kompleksową organizację i obsługę postępowań zamówień publicznych oraz bezpieczną komunikację w ich zakresie.

Kluczowe zagadnienia produktu:

 • Kompleksowa organizacja i obsługa postępowań zamówień publicznych

 • Składanie, wycofywanie i zmiana ofert oraz wniosków

 • Zaproszenia Wykonawców do postępowań z fakultatywną publikacją

 • Szyfrowanie dokumentów, ochrona terminem otwarcia ofert oraz wniosków

 • Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dane osobowe

 • Urzędowe poświadczenie przedłożenia oraz integralność dokumentów

 • Podpisywanie oraz weryfikacja podpisów kwalifikowanych

 • Obieg dokumentów, Archiwum elektroniczne, e-faktury

Skrócona charakterystyka:

 • Zgodność z PZP, Dyrektywą EU, Ustawą o informatyzacji, Ustawą o archiwach. Dostosowanie do zmian w przepisach w ramach gwarancji.
 • Szybki czas wdrożenia.
 • Ilość postępowań i użytkowników nie ma wpływu na cenę.
 • Wsparcie techniczne (Help Desk).
 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika.
 • Planowanie, organizacja i pełna obsługa postępowań zamówień w trybach PZP oraz zamówień regulaminowych. Od wniosku o wszczęcie postępowania po jego zakończenie. Wsparcie funkcjonalności w zakresie części postępowań.
 • Szyfrowana, prosta w obsłudze, bezpieczna, chroniona terminem składania i terminem otwarcia komunikacja w ramach postępowań między Wykonawcami, a Zamawiającym.
 • Funkcjonalność udostępniania dokumentów dla Wykonawców.
 • Wbudowane i zautomatyzowane mechanizmy szyfrowania oraz deszyfracji przesyłek angażujące użytkownika do niezbędnego minimum.
 • Funkcjonalność analizy dziennika zdarzeń i mechanizm wykrywania zagrożeń.
 • Bezpieczne otwarcie ofert i wniosków. Ochrona przesyłek i dokumentów w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.
 • Przyznawanie dostępu Wykonawcom do postępowań na zaproszenie dla trybów z fakultatywną publikacją.
 • Przyznawanie ról i uprawnień pracownikom Zamawiającego w zakresie możliwych czynności do wykonania. Zarządzanie dostępem pracowników Zamawiającego do postępowań oraz edycji terminów zgodnie z przepisami.
 • Automatycznie generowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia z pieczęcią elektroniczną stanowiące dowód skutecznego dokonania komunikacji (np. złożenia oferty).
 • Wbudowane mechanizmy elektronicznego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji podpisów zgodnie z EIDAS.
 • Dynamiczne generowanie powiadomień email dotyczących komunikacji oraz zmian w postępowaniach.
 • Integracja z Systemem Obiegu Dokumentów FINN zapewniająca zarządzanie dokumentacją oraz funkcjonalności takie jak: Archiwum, e-faktury (Integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania), Raporty, Integracja z ePUAP.
 • Funkcjonalności realizacji wymogów ochrony danych osobowych.
 • Zapewnienie wysokiej dostępności.
 • Pełna historia zdarzeń w Systemie dla Zamawiających i dane metryk dla Wykonawców. Metryka i historia zmian zgodna z wymogami oraz gwarancją dostępności BIP.

Może Cię również zainteresować: