Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów

Realizacja projektów dofinansowanych

Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów

Logo

Projekt pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Podstawowe informacje o projekcie pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie "Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" (ISBI)

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Głównym celem Projektu było wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów”, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Inteligentny System Bezpieczeństwa (ISB) został oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów oraz nowym Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych. Skuteczność działania gwarantuje połączenie funkcji nowych rozwiązań aplikacyjnych z prototypowym sprzętowym modułem bezpieczeństwa, dedykowanym urządzeniem elektronicznym HSM o funkcjonalności niezaprzeczalnego znakowania treści. Ochrona obejmuje pracę w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD FINN) oraz moment drukowania treści na papierze. Nowe rozwiązania rozszerzą funkcjonalność EZD FINN (podstawowego produktu aktualnej oferty handlowej) oraz interakcyjnych e-usług, które Zamawiający od wielu lat dostarcza oraz wdraża firmom i urzędom.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Harmonogram realizacji projektu objął następujące zadania:

  • Zadanie 1: Zakup i instalacja oprogramowania trwające od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  • Zadanie 2: Implementacja nowego oprogramowania i jego integracja z posiadanymi rozwiązaniami Zamawiającego trwające od 1 października 2017 r. do 30 marca 2018r.
  • Zadanie 3: Przedstawienie nowego produktu/usług w ofercie komercyjnej dla klientów trwające od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zapytania ofertowe w projekcie:

Regulamin udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: