Projekt pn. Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne blockchain/DLT (CL)

Realizacja projektów dofinansowanych

Projekt pn. Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne blockchain/DLT (CL)

Logo

Projekt pn. Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne blockchain/DLT (CL) Nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.01-00-0263/21-00 z dnia 17.12.2021 r. realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum:

  • LTC Sp. z o.o. (LTC) – Lider Konsorcjum,
  • Politechnika Łódzka (PŁ),

Oferta specjalna na produkty projektu

Podstawowe informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ochrony danych w aplikacjach działających w chmurze.

Istotę innowacyjności technologii stanowią opracowane i zintegrowane rozwiązania inteligentnych algorytmów wykrywania anomalii oraz technologii rozproszonego rejestru DLT (ang. Distrubuted Ledger Technology) wraz z dedykowanymi algorytmami kryptograficznymi. Takie połączenie zapewnia uzyskanie najwyższych gwarancji autentyczności i integralności wszystkich komponentów klastra obliczeniowego, a tym samym wysoką odporność na zagrożenia aktami cyberprzestępczości. Dzięki nowej technologii CL wadliwe, zaatakowane mikrousługi lub komponenty klastra sa automatycznie eliminowane z przetwarzania chronionych danych. Zabezpieczony klaster „broni się sam” przed atakami. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń są trwale i niezaprzeczalnie odnotowywane.

Bezpieczne przechowywanie danych w klastrze również realizowane jest przez technologie kryptograficzne DLT/blockchain, które zapewniają nienaruszalność danych oraz pełną niezaprzeczalność transakcji biznesowych.

Opracowany dedykowany Model procesu budowy i eksploatacji zapewni efektywne procedury opracowania i wdrażania nowych funkcjonalności aplikacji biznesowych w pełni wykorzystujących unikatowe rozwiązania środowiska CL.

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 -31.12.2023
Wartość projektu: 2 524 120,78 PLN, wartość dofinansowania: 1 874 514,87 PLN.

Zamówienia realizowane w ramach projektu

Regulamin udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: