Projekt „Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne” (CL)

Realizacja projektów dofinansowanych

Projekt „Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne” (CL)

Logo

Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum:

  • LTC Sp. z o.o. (LTC) – Lider Konsorcjum,
  • Politechnika Łódzka (PŁ) Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej,
  • Instytut Informatyki i Zarządzania.

Podstawowe informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ochrony danych w aplikacjach działających w chmurze. Wyznacznikami innowacyjności technologii są unikatowe funkcje zapewniające niespotykany dotąd poziom bezpieczeństwa, obejmujące:

  • wykrywanie anomalii w działaniu klastra oraz wewnątrzklastrowym przepływie danych z wykorzystaniem inteligentnych, adaptacyjnych algorytmów,
  • wbudowane w warstwę rozproszonego przechowywania danych efektywne mechanizmy obsługi podpisów elektronicznych zgodnych z EIDAS (funkcja skrótu, podpisywanie, weryfikacja, znakowanie czasem),
  • protokoły zapewniające optymalizację wewnątrzklastrowego transferu danych podczas realizacji operacji kryptograficznych,
  • automatyczne zapewnienie niezaprzeczalności podpisów elektronicznych w długim okresie czasu oraz inne mechanizmy umożliwiające długotrwałą archiwizację danych,
  • unikatowe rozwiązania ochrony danych przed niepowołanym dostępem w zdefiniowanym okresie czasu, zrealizowane z wykorzystaniem m.in. sprzętowego modułu bezpieczeństwa (Hardware Security Module),
  • niezaprzeczalność wykonywanych operacji kryptograficznych gwarantowana zastosowaniem sprzętowych modułów HSM.

Okres realizacji projektu: lipiec 2020 – marzec 2023

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: