OFERTA NA PRODUKTY PROJEKTU CL

Produkty projektu

OFERTA NA PRODUKTY PROJEKTU CL

Logo

OFERTA SPECJALNA NA PRODUKTY OSADZONE W ŚRODOWISKU BUDOWY I EKSPLOATACJI BEZPIECZNYCH APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH W CHMURZE W OPARCIU O INTELIGENTNE WYKRYWANIE ANOMALII W KLASTRACH OBLICZENIOWYCH ORAZ TECHNIKI KRYPTOGRAFICZNE BLOCKCHAIN/DLT (CL)

Oferta dotyczy produktów i usług w postaci EZD FINN i współpracujących z nim lub osobno:

ulepszonych o wyniki projektu CL.

Produkty osadzone w środowisku nowej technologii posiadają najwyższe gwarancje autentyczności i integralności wszystkich komponentów klastra obliczeniowego, a tym samym wysoką odporność na zagrożenia aktami cyberprzestępczości. Przez zagrożenia rozumiane są wadliwe zaatakowane mikrousługi lub komponenty klastra, które są automatycznie eliminowane z przetwarzania chronionych danych.

Fundamentem ochrony są wysoce zaawasowane mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji. Algorytmy SI pozwalają na automatyczne bieżące dostosowywanie systemu kontroli do zmieniających się w czasie warunków pracy klastra i oprogramowania w nim zawartego. Oznacza to, że uzyskano funkcjonalność wykrywania złożonych i nieznanych anomalii. Innymi słowy, osiągnięto narzędzie analizujące działanie aplikacji biznesowych (oraz wszelkich niezbędnych komponentów) w zbudowanym środowisku, czy dowolne zdarzenie jest niebezpeczne, a następnie podejmujące decyzje w zakresie przeciwdziałania i przyszłej prewencji.

Bezpieczne przechowywanie danych w klastrze również realizowane jest przez technologie kryptograficzne, które zapewniają nienaruszalność danych oraz pełną niezaprzeczalność transakcji biznesowych. Każde zdarzenie jest trwale i niezaprzeczalnie odnotowywane.

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: