FINN 7 SQL Medycyna

Oprogramowanie dla lekarzy.

FINN 7 SQL Medycyna

Informujemy, że oprogramowanie FINN 7 SQL Medycyna nie jest aktualnie rozwijane. Nie udzielamy wsparcia dla użytkowników aplikacji.

Pakiet programów FINN 7 SQL Medycyna otrzymał Złoty CD-ROM jako nagrodę za najlepszy program na IV Targach Zastosowań Technik Komputerowych INFOBIT. W latach 1998 - 2004 w oparciu o przedmiotowe oprogramowanie skomputeryzowaliśmy ponad 160 jednostek służby zdrowia: gabinety, przychodnie i szpitale, specjalizując się w obsłudze jednostek wieloodziałowych. Z wersji programu Lekarz oraz Informatora Medycyny i Stomatologii korzystało w różnym zakresie ponad 8400 użytkowników.

Pobieranie programu oraz instrukcji jest możliwe poprzez repozytorium dostępne przez protokół HTTP oraz FTP. Dostęp do repozytorium jest możliwy po podaniu użytkownika finn7med i hasła zipei.

Rodzina programów dla medycyny FINN 7 SQL Medycyna składa się z aplikacji:Lekarz, Gabinet, Przychodnia, Szpital, których możliwości rozszerzają moduły:Formularz, Kontrakt, Koszty, Statystyka, Sekretariat. Uzupełnieniem oferty jest program ECHO opracowany dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Lekarz

Program na bezpłatnej licencji, zastępujący popularnie stosowane wersje DEMO. Program przeznaczony jest do prowadzenia kartotek pacjentów (do 1000) oraz rejestracji świadczeń (do 1000) w zakresie usług medycznych i stomatologicznych (porady, badania, zabiegi, recepty itp.). Uzupełnieniem podstawowych funkcji programu są specjalnie przygotowane "helpy" posiadające charakter edukacyjno-dydaktyczny. Dodatkowo dołączone są wersje demonstracyjne programów: Gabinet, Przychodnia, Szpital.

Gabinet

Możliwości jak w programie Lekarz. Ograniczenie kartotek pacjentów powiększono do 3000 (lub 6000, 9000...) pozycji. Rejestracja świadczeń nie ma ograniczeń. Program wyposażony jest we wszystkie podstawowe kartoteki wymagane do sprawozdawczości po wejściu w życie reformy zdrowia. Tworzy dokumentację badań profilaktycznych w postaci wydruków. Obsługuje wybrane specjalizacje lekarskie. Przychodnia, Szpital

Wersje bez ograniczeń w zakresie ilości kartotek pacjentów, przeznaczone dla większych, wielooddziałowych jednostek służby zdrowia. Przystosowane są do pracy na wielu stanowiskach sieci komputerowych oraz wyposażone w procedury zabezpieczenia dostępu do danych.

ECHO

Jest to program przeznaczony dla lekarzy kardiologów, umożliwiający prowadzenie kartoteki pacjentów oraz dokumentacji medycznej badań echokardiograficznych w ramach specjalistycznych kart: TTE, DIP, TEE. Przy braku licencji pobrany program rejestruje ograniczoną liczbę zapisów. W imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydajemy zainteresowanym lekarzom kardiologom licencję pełnej wersji programu nieodpłatnie. Program ECHO jest zintegrowany z programami FINN - Lekarz, Gabinet, Przychodnia, Szpital.

Cennik obowiązujący od dnia 26.03.2002 roku. Stawka VAT wynosi 23%

Licencje jednostanowiskowych standardowych wersji programów dla medycyny:
Nazwa wersji Kartoteki pacjentów Rejestr świadczeń Netto
PLN
1. Lekarz do 1000 pozycji do 1000 pozycji bezpłatnie
2. Gabinet lekarski do 3000 pozycji
kolejne 3000
bez ograniczeń
bez ograniczeń
190
200
3. Gabinet stomatolog. do 3000 pozycji
kolejne 3000
bez ograniczeń
bez ograniczeń
190
200
4. Przychodnia do 15000
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
3 900
4 900
5. Szpital bez ograniczeń do 5000
bez ograniczeń
3 900
7 900
Dodatkowe moduły i opcje:
6. Użytkownicy - rozszerzenie standardowej liczby 10 użytkowników o kolejnych 10 użytkowników posiadających indywidualny kod i hasło w wersji Przychodnia i Szpital w wersji Przychodnia, Szpital 490
7. Sekretariat - oparty na ogólnopolskiej bazie adresów, korespondencja seryjna współpracująca z MS Office, notatnik, przelewy, itp. we wszystkich wersjach 990
8. Formularz - elektroniczna współpraca z Kasą Chorych j.w. 190
9. Kontrakt - zaawansowane raporty kontraktów z Kasą Chorych j.w. 990
10. Koszty - analiza kosztów, zaawansowane raporty wg Rozporządzenia M.Z. j.w. 4 900
11. Statystyka - raporty statystyczne, sprawozdania wg Rozporządzeń MZiOS j.w. 2 900
12. Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9 + Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w wersji Gabinet 50 + 50
Przychodnia, Szpital 190 + 190
13. Aktualizacja programu (tzw. Upgrade) - licencyjna opłata roczna uprawniająca w danym roku w ramach posiadanej wersji programu do wszelkich wprowadzonymi zmian i modyfikacji (patrz następny punkt cennika: Nośnik - płyta CD-ROM); Cena licencji aktualizacji modułów Formularz, Kontrakt,Koszty, Statystyka dotyczy okresów miesięcznych i jest ustalana indywidualnie w wersji Lekarz bezpłatnie
Gabinet 90
Przychodnia 490
Szpital 990
14. Licencje wersji sieciowych - każde stanowisko sieci komputerowej opartej o serwer baz danych Sybase SQL Anywhere we wszystkich wersjach 790
Kadry i płace 1 300
Majątek rzeczowy 1 000

Powrót do listy produktów >>

Może Cię również zainteresować: