CELAB

Oprogramowanie dla zakładów higieny weterynaryjnej.

CELAB

System CELAB obsługuje Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Polsce w zakresie badań laboratoryjnych oraz raportowania i analizy gromadzonych wyników badań. Celem wdrożenia systemu usprawnienie pracy weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i publikacja danych o wynikach badań laboratoryjnych. System ma za zadanie zapewnienie pełnej i efektywnej kontroli nad funkcjonowaniem ogólnopolskiej inspekcji weterynaryjnej, dostarczenie rzetelnych informacji statystycznych na temat badań prowadzonych w laboratoriach oraz udostępnianie danych dotyczących wyników dla uprawnionych organów, instytucji i jednostek badawczych.

W dniu 30.11.2005r. podpisaliśmy umowę z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) na Stworzenie systemu komputerowego CELAB w ramach projektu Phare 2003/004-379/04.01.01 - "Wzmocnienie administracji weterynaryjnej". Z dniem 30.09.2006r. zakończyliśmy realizację umowy na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego CELAB. Potwierdzeniem dobrej jakości naszych usług jest wystawienie świadectwa należytego wykonania umowy. Przy opracowaniu systemu współpracowały:

Powrót do listy produktów >>

Może Cię również zainteresować: