FINN SYGNALISTA – SYSTEM DLA SYGNALISTÓW

FINN SYGNALISTA – SYSTEM DLA SYGNALISTÓW

INTERNETOWY SYSTEM ZGŁASZANIA I OBSŁUGI NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

  • FINN Sygnalista to system zgłaszania nieprawidłowości oraz narzędzie do zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. Umożliwia przekazanie anonimowego zgłoszenia, nie wymaga od sygnalisty rejestrowania się i pozostawiania jakichkolwiek danych kontaktowych.
  • FINN Sygnalista pozwala na zarządzanie zgłoszeniami i wyznaczenie osób odpowiedzialnych. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszenia.
  • Zarówno zgłoszenia jak i zarządzanie zgłoszeniami realizowane są przez przeglądarkę.
  • System składa się z części dla sygnalisty i służy do zgłaszania nieprawidłowości oraz części dla osoby obsługującej zgłoszenia w urzędzie (zarządzanie, rejestracja zgłoszeń, prowadzenie korespondencji z sygnalistą, możliwość rejestrowania zgłoszeń telefonicznych i osobistych).

zgodność z Dyrektywą UE
gwarantowana anonimowość
szyfrowane danych

Elektroniczny System Sygnalisty FINN

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

    42 206 66 01,    42 206 66 07,    42 206 66 09.    

Wszystkie aktualności >>

Może Cię również zainteresować: