Projekt POIG

Realizacja projektów dofinansowanych

Projekt POIG

Logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie „Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B”.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00

Okres realizacji projektu: 2.01.2013 - 31.12.2013

Realizacja projektu to przede wszystkim zakup i wdrożenie systemu informatycznego Integracja B2B o funkcjonalności PRM (ang. Partner Relation Management) umożliwiającego zautomatyzowanie procesów biznesowych istniejących pomiędzy LTC Sp. z o.o. a Partnerami spółki. Systemem B2B objęte zostały 3 podstawowe procesy biznesowe:

  1. Proces obejmujący czynności marketingowe i handlowe realizowane wspólnie z Partnerami
  2. Proces obsługujący dostawy, usługi wdrożeniowo-szkoleniowe i outsourcing realizowane wspólnie z Partnerami w zakresie SIN, SOD i BIP
  3. Proces produkcyjny realizowany wspólnie z Partnerami, dotyczący SIN.

W wyniku wdrożenia zakupionego oprogramowania i platformy serwerowej powstał nowy, innowacyjny system informatyczny, który zintegrował szereg aplikacji wykorzystywanych przez Partnerów i LTC Sp. z o.o., dzięki któremu ma miejsce kompleksowe, automatyczne i powszechne zastosowanie Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI oraz dokumentów potwierdzanych przez zaawansowany podpis elektroniczny.

System Integracja B2B jest aktualnie wykorzystywany m.in. do obsługi współpracy kadry naukowej i technicznej w projektach naukowo-badawczych: Rejestracja Obrazu Stereoskopowego (ROS3D) oraz Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D (RIG).

Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2012R. - ROZSZTRZYGNIĘTE

Przedmiot zapytania: Dostawa i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

w ramach projektu pn. „Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: