Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

Realizacja projektów dofinansowanych

Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

Logo

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00 realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podstawowe informacje o projekcie

Celem Projektu było opracowanie prototypów nowego Inteligentnego Systemu Bezpieczeństwa (ISB) opartego na nowatorskim systemie znakowania dokumentów oraz nowego Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych.

Zintegrowany system objął nowe rozwiązania aplikacyjne oraz prototypowy sprzętowy moduł bezpieczeństwa. Powstało dedykowane urządzenie elektroniczne HSM o funkcjonalności niezaprzeczalnego znakowania treści. Ochrona obejmie pracę w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD FINN) oraz moment drukowania treści na papierze. Istotą bezpieczeństwa jest naniesienie na obraz dokumentu inteligentnie wytworzonego transparentnego oznakowania, które jednoznacznie wskaże osobę pobierającą treść z repozytorium lub drukującą dokument. Współdziałający system certyfikacji PKI umożliwi jednoznaczną i niezaprzeczalną identyfikację osób i urządzeń, które przetwarzają chronione treści. Nowe rozwiązania rozszerzają funkcjonalność EZD FINN oraz interakcyjnych e-usług, które LTC od wielu lat dostarcza oraz wdraża firmom i urzędom.

Cechy systemu

  • kompleksowe bezpieczeństwo zarządzania dokumentami,
  • inteligentne wykrywanie wycieków dokumentów,
  • gwarancja autentyczności i poufności dokumentów,
  • automatyczne i niezaprzeczalne znakowanie dokumentów z systemu oraz automatyczne i kompleksowe zbieranie informacji o zdarzeniach,
  • skalowalność systemu ISB-EZD.

Okres realizacji projektu: lipiec 2016 - maj 2019
Wartość projektu: 5 106 973,60 PLN, wartość dofinansowania: 3 064 184,16 PLN.

Zapraszamy do serwisu Projektu Inteligentny System Bezpieczeństwa

Zamówienia realizowane w ramach projektu

Regulamin udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.7/2018 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.6/2018 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.5/2018 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.4/2018 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.3/2018 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.1/2015 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.2/2017 (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr ISB UZEOP 1/2015 opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: