Projekt „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)”

Realizacja projektów dofinansowanych

Projekt „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)”

Logo

Projekt pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0022/17-00 realizowany w ramach Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany był w ramach konsorcjum:

  • LTC Sp. z o.o. (LTC) – Lider Konsorcjum,
  • Politechnika Łódzka (PŁ),
  • Fundacja Informatyki i Zarządzania.

Podstawowe informacje o projekcie

Celem projektu było opracowanie instalacji demonstracyjnych środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle. Środowisko umożliwiło Wnioskodawcy unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadzono do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury. Jest to rozwiązanie nowe w skali co najmniej europejskiej.

Równorzędnym celem było równoległe opracowanie nowego modelu procesu budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju IRS, zapewniającego optymalne wykorzystanie cech środowiska IRS w celu minimalizacji kosztów zmiany modelu architektury przy zachowaniu najwyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. Model stanowi również podstawę świadczenia usług eksperckich na bazie rozwiązań oraz know-how wypracowanego w projekcie.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 - grudzień 2019
Wartość projektu: 3 212 325 PLN, wartość dofinansowania: 2 093 715 PLN.

Zamówienia realizowane w ramach projektu

Regulamin udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)

Przedmiot zamówienia nr IRS.LTC UZ.1/2019 pn. Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 2 opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr IRS.LTC UZ.2/2019 pn. Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 2 opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiot zamówienia nr IRS.LTC UZ.3/2019 pn. Usługi i materiały dotyczące promocji projektu "Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle"

Przedmiot zamówienia nr IRS.LTC UZ.3.1/2019 pn. Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 2 opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Powrót do strony prowadzonych projektów >>

Może Cię również zainteresować: