Automatyczny odpis z rejestru stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji, na początku kwietnia 2020 roku planuje wdrożenie usługi Pobrania Odpisu Aktu Stanu Cywilnego rozszerzonej o wydawanie odpisów w sposób automatyczny z rejestru stanu cywilnego. Rozszerzona usługa zostanie udostępniona dla obywateli oraz instytucji administracji publicznej. Jednym z kluczowych warunków umożliwiających wydanie odpisu w sposób automatyczny jest posiadanie przez USC aktywnej usługi Paybynet świadczonej nieodpłatnie dla urzędów przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Przypominamy, że nasz sod FINN 8 SQL ma już od dawna dla wszystkich e-usług możliwość pobierania opłat elektronicznych i ich rejestracji. W przypadku Platformy e-Usług Publicznych każdy redaktor katalogu usług w PeUP www.peup.pl może zdefiniować dodatkowe opłaty wymagane i/lub opcjonalne

Wszystkie aktualności >>

Może Cię również zainteresować: