Obowiązek powołania koordynatora dostępności

Drodzy klienci,

przypominamy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Poz. 1696), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji samorządowej, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Obowiązek ten powinien zostać spełniony do 30 września 2020 r (art. 59 ustawy).

Zadania przypisane do tej koordynatora do spraw dostępności (art. 14 ust. 2 ustawy), to m.in.:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług danego podmiotu,
  • utworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności w danym podmiocie,
  • monitorowanie dostępności w danym podmiocie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia przepisów. Poradnik jest opublikowany na stronie internetowej poświęconej realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

Bezpośrednio z dostępnością kojarzy się też BIP, który jest i musi być dostępny 24/7/365 dni w roku. Udostępniamy tego typu usługę na Naszych serwerach i gwarantujemy jej dostępność (zgodnie z obowiazującymi przepisami). Nasze przykładowe deklaracje dostępności można znaleźć tutaj:

Więcej informacji o naszym BIP tutaj

Wszystkie aktualności >>

Może Cię również zainteresować: