Dostępność cyfrowa - deklaracja dostępności.

W serwisie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest udostępniany przez Naszą Firmę, został wdrożony mechanizm strony zawierający "deklarację zgodności". Wymóg wynikał z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Najważniejsze wdrożone zmiany obejmują:

  • Stworzenie artykułu "Deklaracja zgodności" i ustawienie treści HTML wg Naszego wzorca. Treść ta może być dowolnie modyfikowana przez "lokalnych" redaktorów/administratorów BIP. Strona dostępna jest na górnym pasku stron nawigacyjnych BIP. Jest ona dostępna do edycji w panelu administracyjnym podobnie jak inne techniczne strony np. "RODO" czy też "Informacja dla słabowidzących".
  • Dodanie do HTML artykułu identyfikatorów zgodnie z wytycznymi.
  • Dodanie ustawienia theme'a pozwalającego podpiąć konkretny link do deklaracji zgodności (pozwala na podpięcie innej podstrony z deklaracją zgodności niż bazowa).
  • Dodanie metatagu zawierającego link do Deklaracji Dostępności.

Wzór wpisu <meta name = "deklaracja-dostępności" content =http://xxxx"> , gdzie xxxx jest adresem internetowym Deklaracji Dostępności. Hook modyfikujący nagłówki wszystkich stron.

Wszystkie aktualności >>

Może Cię również zainteresować: