Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

System stworzony dla administracji publicznej

Platforma e-Usług Publicznych

Doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

map4U

Nowoczesny Portal Turystyki Aktywnej dzięki któremu Twoja Gmina/Powiat zyska przewagę
nad konkurencją

Usługi informatyczne

Jeden punkt kontaktu z firmą wielokanałowy kontakt z serwisem poprzez e-mail, fax, telefon oraz www w trybie 24x7x365