Dojrzałe e-usługi

Pierwszy krok na drodze do dojrzałych e-usług

Dojrzałe e-usługi
szybka wymiana danych między systemami
pełne wsparcie techniczne
definitywnie przydatne rozwiązania

O integracjach

Jeszcze kilka lat temu sprawnie działające oprogramowanie specjalistyczne zaspokajało potrzeby większości użytkowników. Postępująca profesjonalizacja firm branży informatycznej oraz rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że obecnie ciężko zaakceptować egzystencję odseparowanych od siebie systemów. Z drugiej strony ciężko oczekiwać by firmy specjalizujące się w systemach dziedzinowych tworzyły rozwiązania z zakresu obiegu dokumentów, przy zachowaniu jakości, funkcjonalności i elastyczności działania. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dostępnych mechanizmów technicznych oraz prawnych (Ustawa o interoperacyjności) w celu skutecznego skomunikowania użytkowanych w samorządach systemów.

Temat integracji jest bardzo szeroki, w każdym przypadku indywidualny i każdorazowo wymaga określenia zakresu integracji oraz oczekiwanej funkcjonalności. Integracje z systemami dziedzinowymi są podstawą rozwoju e-usług, szczególnie tych dotyczących 4 i 5 poziomu dojrzałości.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie realizujemy z powodzeniem integracje systemu obiegu dokumentów z rozwiązaniami dziedzinowymi. Przykładam mogą być liczne wdrożenia na Śląsku, również w ramach platformy SEKAP. FINN 8 SQL umożliwia dwukierunkową wymianę informacji z dedykowanymi systemami, wykorzystywanymi w JST, w oparciu o webserwisy.

Może Cię również zainteresować: