Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

 

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00 realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr ISB UZEOP 3/2016 z dnia 22.11.2016r.

Data publikacji: 22.11.2016 r.

LTC Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Usługi i materiały dotyczące promocji projektu".

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i do składania ofert.

Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 16:00.

Dokumenty do pobrania:

2016.11.22 ISB UZEOP 3/2016 0 Zapytanie ofertowe

2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.1 OPZ

2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.2-3 do Zapytania

2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.2-3 do Zapytania wersja edycja

2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.4 Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający w dniu 30.11.2016 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez EUROTEK Sp. z o.o., ul Romanowska 55H lokal 58, 91-174 Łódź.

Powrót do strony Projektu ISB