Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów

 

Projekt pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr ISBI WNIP1/2017 z dnia 06.06.2017 r.

Data publikacji: 06.06.2017 r.

LTC Sp. z o.o. ogłasza postępowanie - zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Zakup licencji oprogramowania inteligentnego indeksowania i wyszukiwania (OI) i zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi (OZ) wraz z komponentami integrującymi i aktualizacjami".

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" dofinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i do składania ofert.

Termin składania ofert: 11.07.2017 r. do godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 0 Zapytanie ofertowe

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 Zał.1 OPZ cz.jawna

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 Zał.2-4 do Zapytania

2017.06.065 ISBI WNiP1 2017 Zał.2-4 do Zapytania wersja edycja

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 Zał.5 Istotne postanowienia umowy

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 Zał.6 Oświadczenie

2017.06.06 ISBI WNiP1 2017 Zał.7 Umowa o poufności

 

 

Powrót do strony Projektu ISBI