Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów

 

Projekt pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr ISBI WNIP1/2017 z dnia 13.07.2017 r.

Data publikacji: 13.07.2017 r.

LTC Sp. z o.o. ogłasza postępowanie - zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Zakup licencji oprogramowania inteligentnego indeksowania i wyszukiwania (OI) i zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi (OZ) wraz z komponentami integrującymi i aktualizacjami".

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych w projekcie „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" dofinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i do składania ofert.

Termin składania ofert: 15.08.2017r. godz. 16:00. 16.08.2017 r. do godz. 16:00.

UWAGA: Zmiana termin składania i otwarcia ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 16:00 na adres: LTC Sp. z o.o. ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź.

Koperta powinna być zaadresowana następująco: LTC Sp. z o.o. ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź oraz posiadać oznaczenie: „Oferta na "Zakup licencji oprogramowania inteligentnego indeksowania i wyszukiwania (OI) i zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi (OZ) wraz z komponentami integrującymi i aktualizacjami", nie otwierać przed 16.08.2017 r. godz. 16:10”.

Dokumenty do pobrania:

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 0 Zapytanie ofertowe

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.1 OPZ cz.jawna

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.2-4 do Zapytania

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.2-4 do Zapytania wersja edycja

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.5 Istotne postanowienia umowy

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.6 Oświadczenie

2017.07.13 ISBI WNiP1 2017 Zał.7 Umowa o poufności

Zamawiający w dniu 16.08.2017 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Instytut Nauki i Techniki Stipendium, ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź, NIP 7292702740.

Powrót do strony Projektu ISBI