Usługi informatyczne

jeden punkt kontaktu z firmą
wielokanałowy kontakt z serwisem w trybie 24x7x365
wsparcie techniczne

Nasza kadra to jedyny w Polsce zespół fachowców o umiejętnościach pozwalających na wprowadzenia zmian w oprogramowaniu FINN.
Oferujemy skuteczne i kompleksowe wdrożenia, stały rozwój oprogramowania, profesjonalne wsparcie eksploatacji systemów FINN.

Efektem współpracy jest zwiększenie efektywność pracy z dokumentami, podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji przy zapewnieniu zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

  • wizyty wdrożeniowe, szkoleniowe, konsultacyjne w zakresie obsługi systemu,
  • warsztaty, doradztwo i audyty w zakresie organizacji obiegu dokumentów w urzędzie (w szczególności w zakresie stosowania zasad nowej instrukcji kancelaryjnej),
  • wdrożenia systemu w jednostkach organizacyjnych urzędu,
  • opracowywanie dedykowanych e-formularzy, wzorów dokumentów dla korespondencji wewnętrznej,
  • dedykowane zmiany w oprogramowaniu zwiększające ergonomię pracy z systemem,
  • integrację systemu z mechanizmami logowania się do domeny Active Directory (tzw. Single Sign On - logowanie się do systemu na podstawie autoryzacji do systemu operacyjnego Windows),
  • integrację z systemami dziedzinowymi,
  • konsultacje i szkolenia w zakresie zapewnienia zgodności obiegu dokumentów z normą bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO 27001,
  • doradztwo w zakresie objęcia systemu FINN 8 SQL systemem zarządzania usługami zgodnym z normą PN-EN ISO 20000-1.

Wiele spośród oferowanych usług dostępnych jest w wygodnym modelu stałej współpracy.

Rozpoczynamy intensywne prace rozwojowe w zakresie Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych oraz procedur znakowania dokumentów i monitorowania poufności.

Wszystkim zainteresowanym, przedstawiamy ofertę na udostępnienie rozwiązania umożliwiającego Wykonawcy wykonanie integracji oferowanego rozwiązania systemu informacji przestrzennej (GIS) z Systemem Obiegu Dokumentów FINN, w ramach zamówienia pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenie Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomienie rozbudowanej platformy e-usług"

Oferta integracja z SOD FINN dla Gminy Nowa Sól-Miasto