Referencje

Nasze systemy wykorzystywane są w ponad 120 urzędach różnej wielkości na terenie całego kraju. Najstarsze wdrożenia rozpoczęte zostały już w 2004 r. Prace rozwojowe podporządkowane są aktualnemu prawodawstwu
w dziedzinie e-administracji.

Nasze realizacje w obszarze e-administracji

Projekt SEKAP i SEKAP2
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam skutecznie zrealizować wdrożenie naszych systemów w ramach realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP”. Zbudowaliśmy najbardziej innowacyjny system, dzięki któremu Śląskie stało się liderem w dziedzinie budowania e-administracji. Zastosowane rozwiązania po dziś dzień są źródłem inspiracji wielu podmiotów realizujących projekty z obszaru informatyzacji komunikacji elektronicznej.

Zainspirowane sukcesem projektu SEKAP Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowało projekt SEKAP2. Również w tym projekcie zdecydowano się wykorzystać innowacyjne rozwiązania systemu FINN.

Nasze rozwiązania wykorzystali w ostatnim czasie między innymi:

Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Opola
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Starostwo Powiatowe w RybnikuRozwiązania w zakresie multimedialnych baz informacyjnych

W projekcie pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego"  opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany system informatyczny o funkcjonalności regionalnego portalu informacji turystycznej oraz regionalnego katalogu zabytków.

W projekcie pn. "Turystyka w siodle-infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego” dostarczyliśmy oraz wdrożyliśmy system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu.