Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00 realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Podstawowe informacje o Projekcie "Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)"

Celem Projektu jest opracowanie prototypów nowego Inteligentnego Systemu Bezpieczeństwa (ISB) opartego na nowatorskim systemie znakowania dokumentów oraz nowego Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych.

Zintegrowany system obejmie nowe rozwiązania aplikacyjne oraz prototypowy sprzętowy moduł bezpieczeństwa. Powstanie dedykowane urządzenie elektroniczne HSM o funkcjonalności niezaprzeczalnego znakowania treści. Ochrona obejmie pracę w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz moment drukowania treści na papierze.
Istotą bezpieczeństwa będzie naniesienie na obraz dokumentu inteligentnie wytworzonego transparentnego oznakowania, które jednoznacznie wskaże osobę pobierającą treść z repozytorium lub drukującą dokument.
Współdziałający system certyfikacji PKI umożliwi jednoznaczną i niezaprzeczalną identyfikację osób i urządzeń, które przetwarzają chronione treści.
Nowe rozwiązania rozszerzą funkcjonalność EZD oraz interakcyjnych e-usług, które LTC od wielu lat dostarcza oraz wdraża firmom i urzędom.

Cechy systemu:

  • kompleksowe bezpieczeństwo zarządzania dokumentami,
  • inteligentne wykrywanie wycieków dokumentów,
  • gwarancja autentyczności i poufności dokumentów,
  • automatyczne i niezaprzeczalne znakowanie dokumentów z systemu oraz automatyczne i kompleksowe zbieranie informacji o zdarzeniach,
  • skalowalność systemu ISB-EZD.

Okres realizacji projektu: lipiec 2016 - marzec 2019

Wartość projektu: 5 106 973,60 PLN, wartość dofinansowania: 3 064 184,16 PLN.

Zapraszamy do serwisu Projektu Inteligentny system bezpieczeństwaPostępowania dotyczące dostaw i usług zaplanowanych w Projekcie.

Regulamin udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)

          Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.1/2015  (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi
          badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

          Przedmiot zamówienia nr ISB UZ.2/2017  (konkurs na usługi kadry naukowo-technicznej) opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi
          badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

          Przedmiot zamówienia nr ISB UZEOP 1/2015 opisany zostaje kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
          oraz pokrewne usługi doradcze.