Platforma e-Usług Publicznych

Platforma e-Usług Publicznych (PeUP) umożliwia m.in. doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach prowadzonych postępowań podatkowych

 

Era informacyjna zmienienia sposób porozumiewania się

Platforma e-Usług Publicznych (PeUP) to oprogramowanie umożliwiające doręczanie dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi określonymi m.in. w: Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216).

PeUP umożliwia podmiotom administracji publicznej wywiązać się z obowiązku przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej oraz wydania obywatelowi Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa gwarantującego poufność danych.

A w centrum zainteresowania jest człowiek
PeUP to narzędzie dla współczesnego urzędu, który wychodzi na przeciw potrzebom swoich klientów i chce świadczyć usługi publiczne poprzez Internet.

Dzięki platformie każdy obywatel, czy przedsiębiorca, który posiada swój profil w systemie ePUAP udostępnionym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji lub zakupiony certyfikat kwalifikowany, ma możliwość rozpocząć sprawę urzędową bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

System umożliwia zarówno przyjmowanie dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej jak i obsługę komunikacji zwrotnej do klienta.

 

 

Jak obniżamy koszty funkcjonowania administracji?
Zapewniamy integrację naszej platformy z ePUAP oraz system FINN. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie wszystkich wpływających i wychodzących e-formularzy do automatyzacji obiegu dokumentów wewnątrz urzędu. To zaś umożliwia wyeliminowanie dużej ilości dokumentów papierowych.
Daje to wymierne korzyści finansowe, łatwe do uzyskania.

Dzięki naszemu systemowi dokument elektroniczny z łatwością staje się codziennym elementem funkcjonowania urzędu.

Udostępnienie informacji publicznych – e-Urząd - to możliwość publikowania informacji publicznych bezpośrednio wprowadzonych do baz danych systemu obiegu dokumentów. Uchwały, zarządzenia, przetargi i inne informacje umieszczane są automatycznie na stronie portalu dostępnego w Internecie. Wbudowane zaawansowane rozwiązania pozwalają np. na wizualizację aktów prawnych zapisanych w popularnym formacie LAPX.

Oprogramowanie PeUP zostanie rozbudowane o mechanizmy inteligentnego systemu bezpieczeństwa (mechanizmy podnoszące poziom bezpieczeństwa).