map4U

Interaktywne mapy cyfrowe dla Powiatów i Gmin

Jak uczynić swój region przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom?

goLeft
Nowoczesny Portal Turystyki Aktywnej map4U.pl, dzięki któremu Twoja Gmina/Powiat zyska przewagę nad konkurencją

Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie multimedialnej bazy informacyjnej dzięki czemu uczynisz swój region przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Dysponujemy bardzo szeroką bazą obiektów (250 000):
Katalogu obiektów POI (ang. Point of Interest), w tym:
 • Miejscowości i obszary,
 • Wycieczki i szlaki,
 • Zabytki i kultura,
 • Przyroda i krajobrazy,
 • Noclegi i gastronomia,
 • Sport i rekreacja,
 • Baza towarzysząca
Kart informacyjnych Kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych i sportowych.

Wszystkie informacje są prezentowane na atrakcyjnie zaprojektowanych (nowoczesna szata graficzna) interaktywnych mapach cyfrowych
Zachęcamy do wykorzystania map do współpracy z dowolnym portalem tematycznym lub serwisem BIP.

Proponujemy rozwiązania standardowe, do wykorzystania „od ręki”:
 • Zestaw interaktywnych map cyfrowych oraz kart informacyjnych Katalogu obiektów POI w 12 standardowych tematach (Atrakcje, Wycieczki, Szlaki, Kultura, Rozrywka, Sport i rekreacja, Noclegi i gastronomia, Bezpieczeństwo, Zdrowie, Edukacja, Urzędy, Komunikacja, Informacja, inne)
 • Narzędzia do obsługi Kalendarium kart informacyjnych wydarzeń i imprez regionu prezentowanych na interaktywnych mapach regionu,
 • Bieżącą aktualizację zasobów bazy informacyjnej POI,
 • Zaawansowane narzędzia do planowania podróży (Planer),
 • Portal mobilny,
 • Narzędzia do tworzenia raportów statystycznych regionu w zakresie POI, oparte o zaawansowane kryteria wyszukiwania w bazie informacyjnej,
 • Narzędzia do eksportu współrzędnych GIS obiektów POI do wykorzystania w mobilnych urządzeniach do nawigacji GPS,
 • Promocję regionu na ogólnopolskim Portalu Turystyki Aktywnej map4U.pl

Redaktorzy map4U mogą liczyć na rezultaty rozpoczętych prac rozwojowych i implementację mechanizmów inteligentnego systemu bezpieczeństwa.

Możemy zaproponować także opracowanie indywidualnego serwisu www w dziedzinie turystyki, kultury i innych spraw obywatelskich wykorzystującego interaktywne mapy cyfrowe oraz karty informacyjne obiektów.

Unowocześnisz serwis informacji samorządowej i dostosujesz go do obowiązujących na całym świecie trendów technologicznych, a także zrealizujesz tematy będące w kompetencji m.in. gmin i powiatów.

Dzięki naszym rozwiązaniom uczynicie swój region przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom, turystom i odwiedzającym.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj