Rodziny programów FINN 5, 6, 7 dla DOS, to sprawdzona technologia, która przy niskich kosztach umożliwia pracę w różnych środowiskach:

 • Systemy operacyjne: DOS, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/VISTA
 • Systemy sieciowe: Linux, freeBSD, Novell NetWare, Windows

UWAGA! W naszym repozytorium jest do pobrania program FINN6 dla DOS z nowymi stawkami VAT (FINN6.11).

Pobieranie programu oraz instrukcji jest możliwe poprzez repozytorium dostępne przez protokół HTTP oraz FTPDostęp do repozytorium jest możliwy po podaniu użytkownika fdos i hasła quuaf.

Oferowane przez nas rozwiązania mogą być posadowione na sprawdzonym i bezpłatnym oprogramowaniu systemowym oraz bazodanowym, niewymagającym dodatkowych opłat licencyjnych.

Zgodność z przepisami jest szczególną troską zespołu autorskiego. System w zakresie wprowadzania danych, ich przetwarzania, archiwizacji i ochrony spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania,
 • Ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Rozporządzeniem Min.Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • oraz wielu innych wykonawczych rozporządzeń i zarządzeń do ww. aktów prawnych.

FINN 7 to program przeznaczony dla firm małych i średnich. Jest to system finansowo-księgowy współpracujący z rodziną programów FINN 6 oraz FINN 6m oraz posiadający interfejs całkowicie zgodny z wymienionymi programami.

FINN 6 to programy przeznaczone dla firm średnich i dużych, lub Użytkowników wymagających dużego zakresu przetwarzania danych i posiadających duże bazy danych, oraz potrzebujących dużej i bardzo dużej szybkości przetwarzania danych.

Mają one bardzo duże możliwości modyfikacji interfejsu (ekran, wydruki) oraz rozbudowywania algorytmów i raportów. W oparciu o tę rodzinę produktów powstają programy całkowicie dedykowane, tj. spełniające wszelkie wymogi i oczekiwania Użytkowników. Rodzina zastąpiła wcześniej dystrubuowane programy FINN 5.

FINN 6m stanowi rodzinę programów przeznaczonych dla małych firm lub Użytkowników, którzy nie wymagają dużego zakresu przetwarzania danych.

Programy z zasady nie wymagają podczas wdrażania pomocy autora, może jednak wystąpić potrzeba konsultacji telefonicznej lub uczestnictwa w szkoleniu grupowym.

Są to programy o mniejszych możliwościach w stosunku do wersji FINN 6.

FINN 5 jest starszą rodziną programów, z której nadal korzysta wielu użytkowników.

FINN 6 dla DOS - opis programu i zakres przetwarzania danych

Rodzina programów FINN.6 jest przeznaczony do księgowości i zarządzania. Modułowy charakter oprogramowania ułatwia wdrożenie oraz dedykacje standardowych wersji programów, które znalazły szerokie zastosowanie w firmach, biurach rachunkowych oraz jednostkach medycznych: gabinetach, przychodniach, szpitalach.

Przepływ informacji pomiędzy modułami oprogramowania ilustruje graficzny schemat, który jest jednakowy dla rodziny programów FINN.6 oraz FINN.6m. System finansowo-księgowy oraz Ewidencja VAT mogą być zastąpione modułami z programu FINN.7 , do których transmisja danych odbywa się automatycznie.

Programy stanowią zintegrowany i otwarty system do zarządzania przedsiębiorstwem, na który składają się następujące moduły użytkowe:

 • pełny system finansowo-księgowy, w którym księgi rachunkowe uzupełnione są o raporty i sprawozdania finansowe,
 • kompletna dokumentacja podatkowa dla firm, które obowiązuje tzw. ryczałt podatkowy lub podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • rejestry i deklaracje składające się na ewidencję VAT,
 • moduły obsługujące kadry i płace oraz majątek rzeczowy, będące istotnym wspomaganiem dla księgowości
 • rozbudowany system sprzedaży i gospodarki magazynowo-materiałowej oparty na modułach: zakupy - zaopatrzenie, sprzedaż, magazyny, produkcja,
 • uzupełnieniem jest sekretariat oraz marketing w standardzie CRM/PRM,
 • możliwość zdalnej pracy przez Internet.

Określone moduły FINN 6 zawierają polecenia umożliwiające prowadzenie kasy i rejestrów operacji bankowych, rozliczenia zaliczek, wystawianie not odsetkowych i poleceń przelewów, wielowalutowość dokumentów. Współpracują z systemem finansowo-księgowych FINN 7 dzięki funkcjom automatycznie przeksięgowującym dane z wybranych modułów do formatu ksiąg rachunkowych.

Na podobnej zasadzie moduły FINN 6 współpracują z hurtowniami danych systemuFINN 8 SQL, działającym w graficznym interfejsie systemu Windows oraz w przeglądarkach internetowych.

FINN 7 dla DOS - opis programu i zakres przetwarzania danych

UWAGA! W repozytorium produktów jest już uaktualninona wersja programu z obsługą generowania pliku JPK (rejestr sprzedaży i zakupów) do formatu XML. Do obsługi zarządzania oraz wysyłania plików JPK polecamy program eDek.    

Program FINN 7 jest to system finansowo-księgowy współpracujący z rodziną programów FINN 6 oraz FINN 6m oraz posiadający interfejs całkowicie zgodny z wymienionymi programami. Program znalazł szerokie zastosowanie w firmach, biurach rachunkowych oraz jednostkach medycznych: gabinetach, przychodniach, szpitalach.

Określone polecenia umożliwiają prowadzenie komletnej ewidencji VAT w postaci rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji podatkowej. Program pozwala na prowadzenie kasy, rozliczenia zaliczek oraz wystawianie i kontrolę poleceń przelewów.

Przepływ informacji pomiędzy księgami rachunkowymi oraz ewidencją VAT systemu FINN 7, a modułami rodziny programów FINN 6 ilustruje graficzny schemat przetwarzania danych w systemie, który jest jednakowy dla rodziny programów FINN 6 oraz FINN 6m.

Funkcje i algorytmy przetwarzania danych w programi zostały opracowane na podstawie Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości - Dz.U. Nr 121 z 1994r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności na podstawie nowelizacji z dnia 9 listopada 2000 roku - Dz.U. Nr 113 z 2000r. poz. 1186 (wg postanowień art. 4 ust. 4 i 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 50).

Szybki dostęp do odległych danych przez Internet poprzez zastosowanie rozwiązania "zdalna praca".

Użytkownikom programu udostępniamy opracowaną przez nas, a wymaganą w przepisach Dokumentację przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.