Informujemy, że oprogramowanie FINN 7 SQL Medycyna nie jest aktualnie rozwijane. Nie udzielamy wsparcia dla użytkowników aplikacji.

Pakiet programów FINN 7 SQL Medycyna otrzymał Złoty CD-ROM jako nagrodę za najlepszy program na IV Targach Zastosowań Technik Komputerowych INFOBIT. W latach 1998 - 2004 w oparciu o  przedmiotowe oprogramowanie skomputeryzowaliśmy ponad 160 jednostek służby zdrowia: gabinety, przychodnie i szpitale, specjalizując się w obsłudze jednostek wieloodziałowych. Z wersji programu Lekarz oraz Informatora Medycyny i Stomatologii korzystało w różnym zakresie ponad 8400 użytkowników.

Pobieranie programu oraz instrukcji jest możliwe poprzez repozytorium dostępne przez protokół HTTP oraz FTP. Dostęp do repozytorium jest możliwy po podaniu użytkownika finn7med i hasła zipei.

Rodzina programów dla medycyny FINN 7 SQL Medycyna składa się z aplikacji:Lekarz, Gabinet, Przychodnia, Szpital, których możliwości rozszerzają moduły:Formularz, Kontrakt, Koszty, Statystyka, Sekretariat. Uzupełnieniem oferty jest program ECHO opracowany dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Lekarz

Program na bezpłatnej licencji, zastępujący popularnie stosowane wersje DEMO.
Program przeznaczony jest do prowadzenia kartotek pacjentów (do 1000) oraz rejestracji świadczeń (do 1000) w zakresie usług medycznych i stomatologicznych (porady, badania, zabiegi, recepty itp.). Uzupełnieniem podstawowych funkcji programu są specjalnie przygotowane "helpy" posiadające charakter edukacyjno-dydaktyczny. Dodatkowo dołączone są wersje demonstracyjne programów: Gabinet, Przychodnia, Szpital.

Gabinet

Możliwości jak w programie Lekarz. Ograniczenie kartotek pacjentów powiększono do 3000 (lub 6000, 9000...) pozycji. Rejestracja świadczeń nie ma ograniczeń. Program wyposażony jest we wszystkie podstawowe kartoteki wymagane do sprawozdawczości po wejściu w życie reformy zdrowia. Tworzy dokumentację badań profilaktycznych w postaci wydruków. Obsługuje wybrane specjalizacje lekarskie.

Przychodnia, Szpital

Wersje bez ograniczeń w zakresie ilości kartotek pacjentów, przeznaczone dla większych, wielooddziałowych jednostek służby zdrowia. Przystosowane są do pracy na wielu stanowiskach sieci komputerowych oraz wyposażone w procedury zabezpieczenia dostępu do danych.

ECHO

Jest to program przeznaczony dla lekarzy kardiologów, umożliwiający prowadzenie kartoteki pacjentów oraz dokumentacji medycznej badań echokardiograficznych w ramach specjalistycznych kart: TTE, DIP, TEE. Przy braku licencji pobrany program rejestruje ograniczoną liczbę zapisów. W imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydajemy zainteresowanym lekarzom kardiologom licencję pełnej wersji programu nieodpłatnie. Program ECHO jest zintegrowany z programami FINN - Lekarz, Gabinet, Przychodnia, Szpital.