Cennik FINN dla DOS

Cennik z dnia 2004-10-20
Ceny w PLN zawierają VAT. Stawka wynosi 23%


FINN.6 (dla DOS)

Lp. Symbol i opis programu-modułu
w wersji FINN.6
Wersja jednostanowiskowa Wersja sieciowa
  NettoPLN BruttoPLN   NettoPLN BruttoPLN
1. MZ Zaopatrzenie 6MZ-J9 300 369 6MZ-S9 400 492
2. MM Magazyny 6MM-J9 700 861 6MM-S9 1 000 1 230
3. MP Produkcja 6MP-J9 900 1 107 6MP-S9 1 300 1 599
4. MS Sprzedaż 6MS-J9 1 200 1 476 6MS-S9 1 700 2 091
MF Fakturowanie - drukarka fiskalna
5. MA Sprzedaż akcyzowa 6MA-J9 2 000 2 460 6MA-S9 2 800 3 444
6. MC Cenniki, oferty 6MC-J9 300 369 6MC-S9 400 492
7. MR Rejestry VAT, deklaracja VAT-7 6MR-J9 300 369 6MR-S9 400 492
8. EE Ewidencja majątku rzeczowego 6EE-J9 700 861 6EE-S9 1 000 1 230
9. KK Kadry i płace 6KK-J9 900 1 107 6KK-S9 1 300 1 599
10. RR Księga rachunkowa, Rejestry VAT 6RR-J9 1 200 1 476 6RR-S9 1 700 2 091
11. PP Księga podatkowa, Rejestry VAT 6PP-J9 300 369 6PP-S9 400 492
12. TT Podatek dochodowy osób fizycznych, PIT-5 6TT-J9 300 369 6TT-S9 400 492
13. SK Sekretariat 6SK-J9 300 369 6SK-S9 400 492
14. SS Grafika, Raporty, Współpraca z Microsoft Excel 6SS-J9 700 861 6SS-S9 1 000 1 230
15. ST Zdalna praca terminalowa niedostępny - - 6ST-S9 2 000 2 460
Razem: 10 100 12 423 16 200 19 926
Cena zakupu całego pakietu: 8 100 9 963
13 400 16 482
Objaśnienia:
Program przeznaczony jest do obsługi 9 Firm w ramach niezależnych katalogów zbiorów danych, w wersji jednostanowiskowej przez 20 Użytkowników (posługujących się unikalnym kodem i hasłem), w wersji sieciowej przez 50 operatorów. Liczba podatników (osób fizycznych) nie jest ograniczona.

Zdalna praca przez Internet (nowość!!!): 
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do programu FINN poprzez terminal tekstowy. Umożliwia to bardzo szybką pracę przez Internet na odległych danych. Zdalna praca jest dostępna tylko w tzw. dużym FINN 6. Użytkownicy programu FINN 6m muszą rozszerzyć licencję do wersji FINN 6. 
Zalecana dystrybucja Linux to Fedora oraz PLD. Istnieje możliwość uruchomienia aplikacji na serwerze LTC dostępnego przez 3 niezależne łącza internetowe. FINN.7 (dla DOS) to system finansowo-księgowy oraz evidencja VAT - cena programu odpowiada modułowi z poz.7 cennika programów FINN.6 - Księgi rachunkowe, Rejestry VAT (RR).

FINN.6m (dla DOS) to programy o mniejszych możliwościach w stosunku do wersji FINN.6 .
Lp. Opis programu w wersji FINN.6m Wersja jednostanowiskowej Wersja sieciowej
  NettoPLN BruttoPLN   NettoPLN BruttoPLN
1. Księga podatkowa, Rej.VAT (PP), Pod.doch.os.fiz.(TT) 61P-J5 200 246 61P-S5 300 369
2. Jak w pkt.1. oraz moduły (EE, KK, SK) 63P-J5 800 984 63P-S5 1 100 1 353
3. Księga rachunkowa, Rej.VAT (RR), Pod.doch.os.fiz.(TT) 61R-J5 900 1 107 61R-S5 1 300 1 599
4. Jak w pkt.3. oraz moduły (EE, KK, SK) 63R-J5 1 500 1 845 63R-S5 2 100 2 583
5. System sprzedaży - moduły (MZ, MS, MR) 62S-J5 700 861 62S-S5 1 000 1 230
6. Jak w pkt.5. oraz Cenniki (MC) i Drukarka fiskalna (MF) 63S-J5 1 000 1 230 63S-S5 1 400 1 722
7. Gospodarka magazynowo-materiałowa - moduł (MM) 63M-J5 700 861 63M-S5 1 000 1 230
8. System sprzedaży i GMM: pkt.5. + pkt.7. 62H-J5 1 000 1 230 62H-S5 1 400 1 722
9. System sprzedaży i GMM: pkt.6. + pkt.7. 64H-J5 1 200 1 476 64H-S5 1 700 2 091
Objaśnienia:
Program przeznaczony jest do obsługi 5 Firm w ramach niezależnych katalogów zbiorów danych przez 20 Użytkowników. Liczba podatników (osób fizycznych) nie jest ograniczona.

Uwagi wspólne dla cennika wszystkich programów:

Ceny programów w wersjach standardowych proponowane w cenniku nie obejmują instalacji i wdrożenia oprogramowania. Cena jednej godziny pracy przedstawiciela naszej firmy w lokalu Użytkownika przy czynnościach instalacyjnych oraz wdrożeniowo-szkoleniowych programów jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Adaptacja wersji gotowych do potrzeb i wymogów indywidualnych Użytkownika odbywa się na podstawie wzajemnych uzgodnień i jest przedmiotem osobnej zapłaty.

W miejscowościach lokalizacji naszych oddziałów nie fakturujemy za dojazd naszej ekipy. Chętnie odpowiadamy na proste pytania zadane przez Użytkownika telefonicznie nieodpłatnie.

Program wyposażony jest w instrukcję ekranową oraz komplet podręczników w zakresie modułów zakupionej wersji. Cena dodatkowego podręcznika wynosi 18,30 zł.

Przy zakupie wersji bardziej rozbudowanej od zakupionej wcześniej obowiązuje zasada dopłaty różnicy pomiędzy cenami wersji. W przypadku zmiany przepisów księgowo-podatkowych, jeżeli korekty w programach są nieznaczne wgrywamy zaktualizowane wersje programów bezpłatnie na nośnik dostarczony przez Użytkownika.

Wersja Demonstracyjna wgrywana jest bezpłatnie na nośnik dostarczony przez zainteresowanego. Można ją pobrać również samodzielnie w serwisie internetowym

Wersje dla Biur Rachunkowych pozwalają na obsługę 999 Firm.

LTC Sp. z o.o. NIP 827-000-78-03