Cennik

Cennik obowiązujący od dnia 26.03.2002 roku. Stawka VAT wynosi 23%

Licencje jednostanowiskowych standardowych wersji programów dla medycyny:
Nazwa wersji Kartoteki pacjentów Rejestr świadczeń Netto
PLN
1. Lekarz do 1000 pozycji do 1000 pozycji bezpłatnie
2. Gabinet lekarski do 3000 pozycji
kolejne 3000
bez ograniczeń
bez ograniczeń
190
200
3. Gabinet stomatolog. do 3000 pozycji
kolejne 3000
bez ograniczeń
bez ograniczeń
190
200
4. Przychodnia do 15000 
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
3 900
4 900
5. Szpital bez ograniczeń do 5000 
bez ograniczeń
3 900 
7 900
Dodatkowe moduły i opcje:
6. Użytkownicy - rozszerzenie standardowej liczby 10 użytkowników o kolejnych 10 użytkowników posiadających indywidualny kod i hasło w wersji Przychodnia i Szpital w wersji Przychodnia, Szpital 490
7.Sekretariat - oparty na ogólnopolskiej bazie adresów, korespondencja seryjna współpracująca z MS Office, notatnik, przelewy, itp. we wszystkich wersjach 990
8.Formularz - elektroniczna współpraca z Kasą Chorych j.w. 190
9.Kontrakt - zaawansowane raporty kontraktów z Kasą Chorych j.w. 990
10.Koszty - analiza kosztów, zaawansowane raporty wg Rozporządzenia M.Z. j.w. 4 900
11.Statystyka - raporty statystyczne, sprawozdania wg Rozporządzeń MZiOS j.w. 2 900
12.Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9 + Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w wersji Gabinet 50 + 50
Przychodnia, Szpital 190 + 190
13.Aktualizacja programu (tzw. Upgrade) - licencyjna opłata roczna uprawniająca w danym roku w ramach posiadanej wersji programu do wszelkich wprowadzonymi zmian i modyfikacji (patrz następny punkt cennika: Nośnik - płyta CD-ROM); Cena licencji aktualizacji modułów FormularzKontrakt,KosztyStatystyka dotyczy okresów miesięcznych i jest ustalana indywidualnie w wersji Lekarz bezpłatnie
Gabinet 90
Przychodnia 490
Szpital 990
14.Licencje wersji sieciowych - każde stanowisko sieci komputerowej opartej o serwer baz danych Sybase SQL Anywhere we wszystkich wersjach 790
Kadry i płace 1 300
Majątek rzeczowy 1 000
LTC Sp. z o.o. NIP 827-000-78-03