Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00 realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Data publikacji zapytania: 21.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS nr ISB UZ.1/2015 z dnia 21.12.2015r. - ROZSTRZYGNIĘTE

Przedmiot zapytania: Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

2015.12.21 ISB UZ.1_2015 0 Zapytanie ofertowe

2015.12.21 ISB UZ.1_2015 Zal.1 Formularz ofertowy

2015.12.21 ISB UZ.1_2015 Zal.2 Opis kompetencji

2015.12.21 ISB UZ.1_2015 Zał.3 Um.warunkowa kadra

Termin składania ofert: 30.12.2015 r. godz. 08:30.

Zamawiający w dniu 31.12.2015 r. dokonał wyboru 3 osób do realizacji zamówienia na "Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista".

W dniu 4.01.2016 r. z wybranymi Oferentami (Wykonawcami) zawarto umowy warunkowe.

 

Powrót do strony Projektu ISB