logo BIP

BIP e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł BIP spełnia wszystkie standardy i wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności w:

  • Ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 782),
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Moduł e-Urząd - to możliwość publikowania informacji publicznych bezpośrednio wprowadzonych do baz danych systemu obiegu dokumentów FINN. Uchwały, zarządzenia, przetargi i inne informacje umieszczane są automatycznie na stronie portalu dostępnego w Internecie. Wbudowane zaawansowane rozwiązania pozwalają np. na wizualizację aktów prawnych zapisanych w popularnym formacie LAPX.

LTC Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę Biuletynu Informacji Publicznej wraz z modułem e-urząd zintegrowanym z systemem obiegu dokumentów FINN.

Redaktorzy BIP i e-Urzędu mogą liczyć na implementację mechanizmów inteligentnego systemu bezpieczeństwa, które będą rezultatem rozpoczętych przez nas obecnie prac rozwojowych.

Dodatkowo zapewniamy możliwość pełnej integracji BIP z Platformą e-Usług Publicznych (PeUP) co umożliwi wzbogacenie dotychczas publikowanych procedur realizacji spraw (kart informacyjnych) o możliwość:

  • wykorzystania formularzy elektronicznych (np. deklaracje "śmieciowe", formularze podatkowe, i inne), rejestrowanych następnie w CRWDE ePUAP.
  • śledzenia stanu sprawy dla dowolnie realizowanej sprawy (rejestrowanej elektronicznie lub tradycyjnie)
  • publikowania i aktualizowania przez pracowników naszej firmy kart informacyjnych w przypadku zmian prawa (zmiana Ustawy lub Rozporządzenia)

Oferujemy kompleksową migrację danych z dotychczasowego serwisu BIP. Umożliwia to ciągłość publikacji informacji bez utraty danych i modyfikacji dat wyworzenia informacji.

Świadczymy usługi informatyczne związane z wdrożeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem strony BIP.

Naszym klientom służymy Naszą pomocą, wiedzą i doświadczeniem na temat aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji publicznych.

Klient nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem urządzeń i oprogramowania służącego do tworzenia i utrzymania BIP.

Moduł BIP oraz e-urząd udostępniany jest w modelu licencyjnym w ramach pakietu usług LTC Sp. z o.o.